Kỹ Năng

Ngoại Ngữ

 • Tiếng Việt: 10/10
 • Tiếng Anh: 7/10
 • Tiếng Nga: 8/10
 • Tiếng Trung: 5/10

Lập Trình

 • Thiết kế website: 6/10
 • Đồ họa: 6/10
 • Php: 7/10
 • C++: 9/10
 • Python: 8/10

Sáng Tạo Nội Dung Số

 • Google Seach Console: 6/10
 • OTAs: 9/10
 • Food & Beverage: 8/10
 • Facebook: 9/10

Kỹ Năng Mềm

 • Lái xe: 9/10
 • Bơi: 8/10
 • Sinh tồn: 7/10
viVietnamese